โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ข่าวประชาสัมพันธ์
เดือนกุมภาพันธ์2562 โรงเรียนรับการประเมินสมศ.รอบ4 (อ่าน 32) 26 ม.ค. 62
30มกราคม2562 โรงเรียนพะทายพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรสมัยที่3 (อ่าน 32) 26 ม.ค. 62