โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนงดการเรียนการสอนแบบปกติ (on site) ปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์ (on line), on hand ตามคำสั่งจังหวัด จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 21) 08 ก.ค. 64
แผนการสอนชุดสาธิตอากาศยานปีกหมุน (อ่าน 163) 25 มี.ค. 64
คู่มือการใช้ชุดสาธิตอากาศยานปีกหมุน (อ่าน 165) 25 มี.ค. 64