โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ข่าวประชาสัมพันธ์
5-6ตุลาคม2563กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 33) 26 ต.ค. 63
สอบปลายภาค วันที่2-4 พฤศจิกายน2563 (อ่าน 65) 10 ต.ค. 63