โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 6-8 มการาคม 2563 (อ่าน 66) 11 ธ.ค. 62
งานผ้าป่า&คืนสู่เหย้า โรงเรียนพะทายพิทยาคม จันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2562 (อ่าน 69) 11 ธ.ค. 62
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 183) 31 ต.ค. 62
โรงเรียนพะทายพิทยาคม รับการประเมิน สมศ.รอบ4 18-20 ธันวาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 187) 19 ต.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 (อ่าน 223) 16 ต.ค. 62
3 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ (อ่าน 358) 02 ก.ค. 62
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนพะทายพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี (อ่าน 366) 17 มิ.ย. 62
20 มิถุนายน พ.ศ.2562 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 417) 17 มิ.ย. 62
พระธรรมฑูตจากอำเภอท่าอุเทนมาเทศนาธรรม ในเวลา13.30น. ณ หอประชุมบะทราย (อ่าน 391) 31 พ.ค. 62
13-15พ.ค.2562 ปรับพืนฐานนักเรียนม.1 ม.4 (อ่าน 414) 16 พ.ค. 62
13-15 มีนาคม 2562 สอบวัดผลปลายภาค นักเรียน ม.2,3,4,5 (อ่าน 508) 27 ก.พ. 62
6-8 มีนาคม 2562 สอบวัดผลปลายภาค นักเรียน ม.3และม.6 (อ่าน 529) 27 ก.พ. 62
30มกราคม2562 โรงเรียนพะทายพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรสมัยที่3 (อ่าน 520) 26 ม.ค. 62