โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศ 3 รายการ รองชนะเลิศ 2 รายการ รายการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ - เอแม็ท(การต่อสมการทางคณิตศาสตร์) - ซูโดกุ(การแก้ปริศนาทางคณิตศาสตร์์) ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รางวัลในรายการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
- เอแม็ท(การต่อสมการทางคณิตศาสตร์) 
- ซูโดกุ(การแก้ปริศนาทางคณิตศาสตร์์) 
ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,12:51   อ่าน 189 ครั้ง