โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ภาพกิจกรรม
รางวัลชมเชย การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest 2019 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
นักเรียนโรงเรียนพะทายพิทยาคม รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
SNRU Computer Programming Contest 2019
 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปานใจ สุนา และ นางรัชนียา มูลชัย


โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,11:49   อ่าน 195 ครั้ง