โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
      วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสนั่น เมตุลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม   
  พร้อมด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียนพะทายพิทยาคมร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  ในชุมชนและในสถานศึกษาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 เพื่อสร้างกระแส
  การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ป้องกันการแพร่ 
  ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและในสถานศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
  โดยมีวิทยากรจากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 ในการให้ความรู้ในครั้งนี้
                                
“เราจะ Say No ให้ยาเสพติด” 

โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,14:39   อ่าน 176 ครั้ง