โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 33574
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 33568
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 33577
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 33578
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 33578
เอกสาร ว21 (สนธิราษฎรวิทยา) 33572
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 33575
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (เกียรติบัตร) 33571
หลักเกณฑ์ ว21-2560 จากเว็บสพม.22 33569