โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 8
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 7
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 12
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 13
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8
เอกสาร ว21 (สนธิราษฎรวิทยา) 8
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 11
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (เกียรติบัตร) 9
หลักเกณฑ์ ว21-2560 จากเว็บสพม.22 6