โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 28
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 21
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 27
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 29
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 27
เอกสาร ว21 (สนธิราษฎรวิทยา) 22
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 25
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (เกียรติบัตร) 26
หลักเกณฑ์ ว21-2560 จากเว็บสพม.22 20