โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 19
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 12
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 18
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 20
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19
เอกสาร ว21 (สนธิราษฎรวิทยา) 14
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 16
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (เกียรติบัตร) 18
หลักเกณฑ์ ว21-2560 จากเว็บสพม.22 12