โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 15
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 10
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 15
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 17
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15
เอกสาร ว21 (สนธิราษฎรวิทยา) 12
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 14
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (เกียรติบัตร) 15
หลักเกณฑ์ ว21-2560 จากเว็บสพม.22 10