โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 48483
>หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 48545
>เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 48609
>เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 48536
>เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 48209
>เอกสาร ว21 (สนธิราษฎรวิทยา) 48459
>ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 48217
>เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (เกียรติบัตร) 48477
>หลักเกณฑ์ ว21-2560 จากเว็บสพม.22 48605