โรงเรียนพะทายพิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ถนนบ้านแพง-นครพนม  ตำบลพะทาย  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 8652
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 8714
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ 8763
เอกสารกลุ่มงานบริหารบุคคล 8701
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8378
เอกสาร ว21 (สนธิราษฎรวิทยา) 8629
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 8397
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต (เกียรติบัตร) 8654
หลักเกณฑ์ ว21-2560 จากเว็บสพม.22 8785